Anna Granstig / agranstig@cosentino.com / +46 761 68 97 92

Cosentino Group expanderar i USA

Cosentino Group har nyligen öppnat två nya anläggningar i USA; en i Fort Lauderdale i Florida och en på Long Island i New York. Anläggningen på Long Island är den första med Dekton-fasad, en ultrakompakt yta för både exteriör och interiör. De nya anläggningarna stärker Cosentino Groups verksamhet på den amerikanska marknaden som 2013 stod för över 55 % av koncernens omsättning. USA är Cosentino Groups huvudmarknad med en direkt närvaro i 15 av 50 amerikanska delstater. Koncernen har som avsikt att fortsätta expandera i USA, enligt Santiago Alfonso, marknads- och kommunikationschef på Cosentino Group.

for download click image
© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This