Anna Granstig / agranstig@cosentino.com / +46 761 68 97 92

Cosentino samlar sina bästa Nordamerikanska kunder

Nordamerika är en av Cosentinos viktigaste marknader och står för över 50 % av den totala försäljningen i världen och sysselsätter nära 700 personer inom företaget. Nyligen höll Cosentino Group sin årliga sammankomst för sina viktigaste kunder från Kanada och USA. Mötet hölls i mexikanska Cancun där 250 deltagare samlades för att fastställa Cosentino Gropups strategi för det kommande året. På mötet närvarade styrelsemedlem Francisco Martínez-Cosentino, och Eduardo Martínez-Cosentino, CEO för Cosentino North America (CNA).

Under kommande år kommer Cosentino Group att lansera det helt nya materialet Dekton® by Cosentino, öppna en ny hub i Norfolk (Virginia), öppna 4 nya Cosentino Centers och renovera några av de äldre Centerna i USA.

for download click image


for download click image

 

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This