Slide background

Hitta ditt närmaste center

Idag har Cosentino över 90 center, fördelade över de fem kontinenterna.

Idag har Cosentino över 90 center, fördelade över de fem kontinenterna.

I mer än 20 länder där Cosentino-koncernen har en direkt närvaro utförs distributionen huvudsakligen genom innovativa, omfattande distributions- och serviceplattformar kallade Cosentino Centers. Idag har det multinationella företaget över 90 anläggningar av detta slag i världen.

Cosentino Centres är ett exempel på företagets totala engagemang för sina kunder, att förse dem med exklusiv service av hög kvalitet. Centren kombinerar funktionerna för lager, varumärken, produkter, showroom och försäljningsnätverk. Anläggningarna hyser dessutom ett dynamiskt program av kurser, specialiserade enligt de olika yrkesverksamma som deltar i dem: stenhuggare, arkitekter, inredare, formgivare samt köks och badrumsbutiker.

IBERISKA HALVÖN: 20 CENTER + 16 DISTRIBUTÖRER | EUROPA: 24 CENTER + 7 DISTRIBUTÖRER
LATINAMERIKA: 9 CENTER + 19 DISTRIBUTÖRER | USA: 32 CENTER +2 NAV + 12 VERKSTÄDER
AUSTRALIEN: 1 CENTER + 1 CITY CENTER I SIDNEY | ÖVRIGA VÄRLDEN: 7 CENTERS + 31 DISTRIBUTÖRER

Mer information på: http://www.cosentinocenter.com/ http://www.cosentinocenter.com/

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This