Slide background

The power
of a big team

VÅRT DNA

Självpåtagna krav

Att upprätta egna mål med beslutsamhet och ambition, och inte nöja sig med det resultat som krävs, utan sträva efter att överträffa förväntningar.

INSPIRERANDE åtgärder

Förmedla entusiasm och en positiv attityd; påverka andra till högsta kapacitet; motivera teamet att uppnå målen.

Kunden

Att veta och förstå vad ens eget arbete bidrar med för att uppnå kundnöjdhet (extern och intern) och fokusera sin verksamhet på kundernas behov.

Teambuilding

Att uppnå gemensamma mål genom att rikta sina insatser mot de övergripande målen; aktivt främja samarbete genom att undanröja hinder mellan alla områden och medlemmar på Cosentino; skapa ett enda team inom organisationen.

Tillförlitlighet

Att utföra sitt arbete med noggrannhet och integritet för att nå de uppsatta målen, och framhärda i när hinder eller svårigheter dyker upp.

Innovation

Agera på ett proaktivt sätt för att söka och genomföra kreativa idéer och lösningar, identifiera och generera möjligheter inom olika områden.

Passion för förändring

Lätt att anpassa sig till nya eller förändrade situationer, oavsett om de var planerade eller är oförutsedda, och ifrågasätta den etablerade ordningen ur en konstruktiv synvinkel för att föreslå och genomföra åtgärder som leder till utveckling.

Global vision

Förstå organisationens strategi och fokusera åtgärder på att uppnå Cosentino-målen, och hela tiden ta reda på och utvärdera effekterna av ens handlingar på processer och människor.

DIN KARRIÄR STARTAR HÄR

PROGRAM FÖR UTVECKLING AV UNGA TALANGER

KONTAKT

Lidia Berbel Miralles
Lidia Berbel MirallesRecruitment Managerlmberbel@cosentino.com
Rejane Almeida Mohn
Rejane Almeida MohnHR Generalist Latamrmohn@cosentino.com
Nuria Lorenzo
Nuria LorenzoTalent Acquisition Manager, U.S. & Canadanlorenzo@cosentino.com
© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This