Slide background

THE VALUE
OF INNOVATING WITH
RESPONSIBILITY

Som det branschledande företag vi är utvecklar och förutser vi tillsammans med kunder och partners lösningar som erbjuder design, värde och inspireration för många människor. Detta mål är möjligt genom banbrytande ledande varumärken inom sina respektive segment såsom Silestone®, Dekton®, Eco by Cosentino® och Sensa by Cosentino® – alla tekniskt avancerade ytor för att skapa utrymmen och unik design för hem och allmänna utrymmen.

Cosentino, ett ständigt växande företag

Koncernen har baserat sin utveckling på internationell expansion, ett innovativt forsknings- och utvecklingsprogram, respekt för miljö och hållbarhet, företagets fortlöpande engagemang för samhället och de orter där företaget är verksamt, utbildning, jämställdhet, och anställningstrygghet.

Cosentino-koncernen distribuerar idag sina produkter och varumärken till mer än 80 länder, med direkt styrning och hantering av sina anläggningar i över 20 länder från huvudkontoret i Almería, (Spanien), och äger mer än 20 av dessa anläggningar.

Det multinationella företaget har 7 fabriker (6 i Almería (Spanien) och 1 i Brasilien); 15 produktionscentrum för köks- och badrumsytor (14 i USA och en i Almería, Spanien); 1 intelligent logistikplattaform (i Spanien); 2 distributionsnav i USA, och över 90 Cosentino Centres runt om i världen. 90 % av koncernens omsättning genereras av den internationella marknaden.

VISION

Att vara den globala ledaren inom marknaden för ytmaterial via våra varumärken, som erbjuder innovativa arkitektoniska lösningar som tillför design, värde och inspiration i våra kunders liv.

MISSION

Att vara ett ledande företag som, tillsammans med våra kunder, ansvarsfullt utvecklar och förutser innovativa ytor av högt värde för arkitekt- och designvärlden.

VÄRDERINGAR
TILLSAMMANS

Cosentino är EN enhet: ett företag, ett projekt, en familj som fortsätter att dela samma mission, vision, grundläggande mål och värderingar.

ENGAGEMANG

Kvalitet, säkerhet, miljö, samhälle, entusiasm, allvar och personlig ansträngning.

TILLGÄNGLIGHET

Till kunder, samarbetspartners, leverantörer och allmänheten.

ENTREPRENÖRER: INNOVATÖRER OCH PIONJÄRER

Vi har en dröm som har sina rötter i en familj och som sträcker sig från en provins till en region, ett land, och en global värld.

SJÄLVKRÄVANDE

Vi satsar på ständiga förbättringar och innovation. Vi vill utmärka oss och fortsätta att växa. Vi söker mervärde. Vi ställer höga krav på oss själva för att nå våra mål och att fortsätta växa.

LYHÖRDHET

Vi beundrar och erkänner väl utfört arbete hos människor. Vi lyssnar: vi uppmuntrar en dialog med våra kollegor, arbetskamrater, kunder, leverantörer, marknader osv... Vi anpassar oss efter egenskaperna hos varje marknad för att kunna växa. Vi har förmågan att reagera på nya behov.

INTERNATIONALITET

Vi vill vara närvarande över hela världen.

ÖDMJUKHET

Allt vi gör måste styras av en känsla av ödmjukhet, och frånvaron av högfärd eller fåfänga.

VÄGLEDNING FÖR JÄMSTÄLLDHET

Alla våra handlingar är baserade på principer om jämlikhet bland våra kollegor och lika möjligheter erbjuds till både män och kvinnor.

FLEXIBILITET INFÖR FÖRÄNDRINGAR

Vi ställs inför nya utmaningar och vi anpassar oss tillsammans efter nya situationer, olika kulturer och civilisationer, och vi försöker att ständigt förbättra våra processer.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This