Telefónica Flagshipstore

Madrid, Spanien 2010-03-24


Telefónica är en av världens ledande telekomföretag, och har denna ställning tack vare sin närvaro i mer än 24 länder och regioner. Telefónica kommer nära sina kunder, förbättrar människors livskvalitet, vilket underlättar affärsutvecklingen och bidrar till utvecklingen av de samhällen och länder där det agerar och erbjuder innovativa tjänster inriktade på informations- och kommunikationsteknik. Värdena för detta stora företag kan sammanfattas med: Innovation, konvertera teknik i något lätt att förstå och använda; konkurrenskraft, eftersom det inte nöjer sig med tidigare uppnådda resultat och strävar efter att bli världsledande inom telekommunikation; öppenhet, eftersom det arbetar på ett tydligt, öppet sätt och är tillgängligt för alla genom dialog; troget, vilket visar sig när det fullföljer sina löften, och tillförlitlig, kombinationen av pålitlighet och förtroende. Kvalitet, innovation, modernitet, konkurrenskraft och ledarskapsförmåga är egenskaper som delas av Telefonica och Cosentino. Den ledande telekommunikationsföretaget har valt det ledande varumärket i kvartsytor för ombyggnad av deras flaggskeppsbutik i Madrid, som värderar design och kvalitet hos koncernens Cosentinos material.


Read more
© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This