Slide background

KOMMUNICERA GOD PRAXIS

Cosentino-koncernen bryr sig om sina medarbetares hälsa och säkerhet. Med detta i åtanke har man skapat en Guide för god praxis för att utvärdera och stödja stenhuggarkunder i tillverkningen av våra produkter (skärning och polering). Som ett sätt att kommunicera dessa metoder erbjuds utbildningar för stenhuggare. Sedan den här åtgärden inleddes har cirka 60 kurser anordnats över hela världen.

Engagemang för säkerhet

Cosentino-koncernen har förbundit sig att bedriva sin verksamhet på ett sätt som skyddar hälsan och säkerheten för sina anställda, entreprenörer och kunder. På Cosentino är vi övertygade om att de bästa affärsresultat uppnås genom att säkerställa kompatibilitet mellan säkerhet och drift.

Kardinalregler

Detta är nyckelverktyget som Cosentino har infört för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Verktyget är baserat på analyser av incidenter på senare år och fokuserar sina ansträngningar på att utveckla ett antal nyckelbeteenden som Cosentinos anställda strikt måste följa, särskilt: Interventioner på arbetsgrupper.

Användning av personlig skyddsutrustning (PPE).

Hantering och förvaring av plattor.

  • Körning av truckar och interaktion med arbetare till fots.
  • Rapportering och utredning av alla skador och tillbud.
  • Dessa regler kommuniceras till alla Cosentino-arbetare och är föremål för en intern revision av den permanenta tjänsten för förebyggande.
© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This