Silestone-institutet är en internationell plattform ägnad åt att skapa medvetenhet och studera hygien i kök och badrum – både i offentliga och privata utrymmen – i syfte att främja en hälsosam livsstil.

Dess verksamhetsområden fokuseras på kök i hemmet, professionella kök och andra utrymmen med anknytning till livsmedelsindustrin och restaurangsektorn.

Silestone-institutet fokuserar sin verksamhet på tre huvudområden:

  • VETENSKAP OCH TEKNIK

    Att stödja och främja forskning kring antibakteriell teknik.
  • SAMHÄLLE

    Att göra allmänheten medveten om vikten av hygien i kök och badrum.
  • LAG

    Analysera och kommunicera gällande regler.

Man syftar till att ge en bredare bild av begreppet hälsa genom att fokusera på andra aspekter – förutom livsmedelssäkerhet – såsom val av material och möbler i kök, rymdfördelning, vanor, relationer och tillämpad teknik.

Institutets rådgivande kommitté består av experter från olika områden inom livsmedelssäkerhet, professionell matlagning, vetenskaplig kommunikation, rengöringsprodukter, arkitektur och design osv., och studierna som erbjuds är öppna för konsumenter, yrkesverksamma och allmänheten.

Boken "A 90 cm sobre el suelo" (90 cm från golvet), utgiven av Silestone-institutet blev utvald som en av de tre bästa professionella böckerna i världen av Gourmand International Awards. Denna handbok, baserad på erfarenheter från stjärnkockar, innehåller de senaste trenderna från kök i världen och fokuserar på den nuvarande kulinariska sektorn: modern matlagning blir mer och mer tvärvetenskaplig..

För mer information, vänligen besök Silestone-institutets hemsida.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This