Slide background

The power
of a big team

MÅNGFALD

De människor som arbetar på Cosentino är själva kärnan för utveckling och innovation i företaget. Alla lägger de till värde och bidrar till att Cosentino är marknadsledande. Företaget har över 2 700 anställda, varav 1 100 arbetar på de olika centra företaget har i Spanien.

Cosentinos medarbetare kommer från 44 olika länder, vilket återspeglar företagets internationella karaktär.

Denna mångfald bidrar till att skapa olika synvinklar som berikar de beslut som fattas när det gäller driften av företaget.

Habits

Diet
Tobacco
Micropostural

Vigilance

Medical service
Prevention service
Monitoring

TRYGGHET

Att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för de anställda är en prioritet för Cosentino. Företaget är fast beslutet att minska riskerna. Höga säkerhetsstandarder uppnås både på anläggningarna och under produktionsprocesserna. Utbildning inom detta område är därför viktigt, för att skapa en säkerhetskultur.

UTBILDNING

Välkomstprogram


Syftar till de som börjar arbeta för företaget, och spelar en viktig roll i utbildningen av yrkesverksamma.

Yrkesutbildningsprogram


Kurser inom "Elektromekanisk installation och underhåll av maskiner och produktionslinjer" och "Automatisering och robotteknik" erbjuds på Cosentinos utbildningsseminarium, med målet att skapa yrkesverksamma som är i kontakt med hur produktionen fungerar idag.

Fortbildning för anställda


Målet med vår personalutbildningspolitik är att förbättra personlig utveckling och operativ effektivitet, stödja prestanda, erbjuda utbildningsverktyg, öka anställbarheten, och uppnå en stolthet i tillhörighet och tillfredsställelse hos våra medarbetare.

JÄMLIKHET

Öppenhet, icke-diskriminering, och lika möjligheter ligger högst upp i Cosentinos urvals- anställningsstrategier.

Under 2012 bildades Unidad de Igualdad de Cosentino, S.A. (jämlikhetsenhet). Detta organ innefattar alla medlemmar i företaget och gör det möjligt att alla anställningssektorer representeras.

Cosentino har även en jämställdhetsplan inom vilken man befäster företagets nya mönster för socialt ansvar och social hållbarhet.

Några av de specifika mål som vi strävar efter att uppnå med denna jämställdhetsplan är:

  • Maximera tillgång, utveckling och främjande av kvinnor på ansvarsfulla poster, vilka idag fortfarande innehas av få kvinnor.
  • Uppmuntra införlivandet av kvinnor till dessa profiler, grupper eller positioner där de fortfarande är underrepresenterade.
  • Utbildning och sensibilisering av Cosentinos anställda kring jämställdhet.
  • Införliva jämställdhet på ett direkt och proaktivt sätt med hänsyn till personalledningsprocesser.
  • Öka, inom området för företagens sociala ansvar, betydelsen av familjelivet bland Cosentinos anställda och inom samhället.
  • Att hitta rätt arbete/familj-balans för de anställda.
  • Upprätta nödvändiga mekanismer och förfaranden för att undvika eller lösa alla förekommande situationer med sexuella trakasserier eller diskriminering.

De anställdas åsikter är en grundläggande aspekt för förvaltningen av ett företag att ha i åtanke och som ett resultat av detta inrättades ett idéprogram.

Programmet skapades som ett initiativ för att de anställda ska kunna komma med förslag för att förbättra processer eller presentera nya produkter eller affärsidéer.

Var sjätte månad hålls ett möte för att utvärdera alla föreslagna idéer och belöna de som erbjuder företaget förbättringar.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This